Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domácí úkoly pro nemocné

Příspěvky

Domácí úkoly na týden 6.2. - 10.2. ADAM, Petr Š.

7. 2. 2012

ČJ - opakujeme a procvičujeme koncovky podst.jm. rodu středního a ženského, pravopis po obojetných souhláskách UČ str.109/cv.11 b) , str.116/cv.9 a) - ústně projít a odůvodnit psaní i/y, PS str.22/cv.3 b)

M - Násobení čísel "s nulami" PS str.17 - dokončit celou

M GEO - konstrukce čtverce a obdellníku. nejprve pročíst v  UČ str.121-122-123  a následně PS str.43/cv.1,2,3

VL- opakování doby pravěké, příchod Slovanů. Staré pověsti české UČ str.35  - 37, zápis v školním sešitě od spolužáků

PŘ - opakujeme: LES - jehličnaté a listnaté stromy, lesní podrost + nově: lesní živočichové UČ str.61 - 67(pročíst, prohlédnout obrázky, zodpovědět si na některé otázky s úkoly) + zápis v školním sešitě od spolužáků

 

Domácí úkoly na týden 30.1. - 2.2. KAČKA IV., DOMČA

1. 2. 2012

ČJ - rod ženský a střední, určování rodů + vzorů, koncovky podstatných jmen r.stř. a r.ž.. Některé cvičení v učebnici - ústně odůvodnit str.109, 114/cv.5 a PS str. 34/cv.3

M GEo - obvod trojúhelníku PS str.46/cv.2

M - písemné sčítání a odčítání do milionu

PŘ - lesní podrost - byliny a keře v lese (jedlé a jedovaté) - přečíst kapitolku v učebnici + PS str.15/cv.3 a 16/cv.4,5

VL - PRAVĚK UČ str.34

 

 

Domácí úkoly na týden 23. - 27.1. DAN

26. 1. 2012

ČJ - vzory rodu středního a nově vzory rodu ženského - naučit, vysvětlit si koncovky při skloňování, PS str. 33/cv.1 + pracovní list TEXT (cv.1)

M - písemné a pamětné sčítání a odčítání do milionu PS str.28/cv.12,13,16 a str.26/cv.6

M GEO - obvod trojúhelníku (zápis do velkého sešitu: načrtnout si trojúhelník, pojmenovat a vypočítat   o = a+b+c  - vyzkoušet na konkrétním případě do sešitu) UČ PS str.46/cv.1

PŘ - vlepit ofocený zápis a podtrhnout si důležité info., přečíst UČ str.28-34

 

Domácí úkoly na týden 16.1. - 20.1. BARČA, ADAM K.

13. 1. 2012

ČJ - podstatná jména - začneme s určováním VZORŮ rodu STŘEDNÍHO ,a žENSKÉHOdělení na skupiny UČ str.101 - 106 (některé ze cvičení ústně nebo do sešitu), PS str.32/cv. 1, 2,3

M - zaokrouhlování čísel do milionu na desetitisíce a statisíce UČ str. 51 a 52, písemné sčítání a odčítání čísel do milionu PS str.25/celá (výpočty do školního sešitu)

- LES - jehličnaté a listnaté stromy, konkrétní druhy listnatých stromů v UČ str.23-28 PŘEČÍST a odpovědět si na otázky

 

Úkoly na týden 9.1.- 13.1. pro TOMA B.

9. 1. 2012

ČJ - podstatná jména (rod,číslo,pád) PS str.29/cv.2,str.30/cv.4,str.31/cv.5,7

M - zápis a čtení čísel nad 10 000 až milion,sčítání a odčítání, str.47,48,49 - procvičit na cvičeních (klidně do šk.sešitu),PS str.24 celá

M GEO - budeme procvičovat konstrukci trojúhelníku

PŘ + VL - zápis půjčit od někoho z dětí (nebo ho Tomovi vytisknu), UČ přečíst dle probíraného tématu

 

Úkoly na týden 12. - 16.12. Adam K., Tomáš Kl.

13. 12. 2011

ČJ - PS str.21/cv.1,2 a 23/cv.5, opakujeme slovní druhy - poznávání a určováníUč str.72-73, (ústně)  +  PS str.25/1,2,3

M - dělení jednociferným číslem se zbytkem Uč str. 40-41 (vyzkoušet některé příklady do šk.sešitu,vysvětlit princip dělení se zbytkem a jeho zápis

PŘ - UČ str.39-40 přečíst, zápis do šk.sešitu (půjčit od spolužáků)

VL - UČ str.26-29přečíst, zápis do šk.sešitu půjčit od spolužáků

 

Úkoly na týden 5.12. - 9.12. Tom Kl.

8. 12. 2011

ČJ - pravopis i/y po P,S,V,Z , dále procvičujeme i ostatní PS str.18/cv.1, stt.19/cv.2,3 a str.20/2,2,3

M - rocvičujeme písemné násobení, nově písemné dělení UČ str.39 - vysvětlit princip písemného dělení

VL - Cestujeme po Praze UČ str.26-27, přečíst, odpovědět na otázky

PŘÍ - obratlovci KOČKA a PES UČ str.36 - 38 přečíst

 

Úkoly na týden 28.11. - 2.12. Adam, Tomáš Kl, Tadeáš

29. 11. 2011

ČJ - stále procvičujeme psaní i/y po obojetných souhláskách B,L,M a P,S  UČ str.57 - 60 (ústně některé cvičení procvičit, odůvodnit) a PS str.17/cv.1, 2, 5

M - nová látka PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ - UČ str.36 (princip násobení písemně pod sebe), udělat si některé ze cvičení do šk.sešitu, PS str.20/cv. 1,2,3,4,5 a geometrie (doplnit šk.sešit) - pravoúhlý trojúhelník, pravý úhel PS str.41/cv.1,2,3

VL - text v UČ str.22-23 (průmysl) + zápis do školního sešitu

PŘÍ - uč str.34-36 přečíst, zopakovat, co to jsou obratlovci X bezobratlí + zápis do školního sešitu

 

Úkoly na týden 21. - 25.11. Anička, Anežka, Adam, Dan, Tom K.

22. 11. 2011

ČJ - procvičujeme pravopis po obojetných souhláskách (B, L, M) Uč.str.56/cv.6 - ústně odůvodnit, PS str.15/cv.2,3,1 a str.16/cv.3

M - .str.34,35 - procvičit na papír nebo do školního sešitu některé ze cvičení,
PS
str.16/cv.1,2,5 a z GEOMETRIE PS str.40/cv.1,2

PŘÍ - ve středu budeme dělat malý projektík týkající se ekosystému (zvířat, rostlin atd..,které se v daném prostředí vyskytují).

VL - zjstit a zapsat si ze slovníku, z internetu nebo jiného zdroje, co to je (co znamená) PRŮMYSL (dělali jsme již ve 3.třídě).Přinést v pondělí 28.11.

 

Barča K. a Adam K. ÚKOLY NA TÝDEN 31.10. - 4.11.

1. 11. 2011

ČJ - Slova cizího původu, řazení slov podle abecedy a začneme ke konci týdne opakovat vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná. PS str.11/cv.3 a str. 12/cv.6.

M - Zavedení čísel do 10 000 - zápis, porovnávání. ONeustále opakujeme násobení, dělení, dělení se zbytkem. písemné sčítání a odčítání. PS str.11/celá, str.12/cv.1,2.                       Geometrie - kružnice PS str.39/cv.1,2

VL - kapitola ROZUMÍME SI uč.str. 16(národní jazyk), POHOŘÍ uč str.18 - v učebnici přečíst a zápis do šk. sešitu

PŘ -  doděláváme téma rostliny a jejich orgány (kořen, stonek, list - zítra budeme mít květ). uč.str.21 - 22. Najedeme na novou kapitolu SPOLEČENSTVA - přečíst v učebnici