Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domácí úkoly pro nemocné

Příspěvky

Úkoly na týden 3.5.-5.5. pro Tomáše Kl. a Adama

3. 5. 2012

ČJ - podmět a přísudek ve větě jednoduché, podmět nevyjádřený a několikanásobný uč str.163 a 165 (tabulky Pamatuj si:) PS str.52/cv.2, 53/cv.4,5

M - jednotky objemu (hl a l) Uč str. 84/nahoře tabulka + cv.1 do školního sešitu, PS str.15/cv.7,8,9

VL - přečíst Uč str.48-49 (zápis do šk.sešitu od spolužáků)

Př - zápis do šk.sešitu od spolužáků

 

Domácí úkoly pro Haničku na týden 23. - 27.4.

24. 4. 2012

ČJ - věta jednoduchá a věta složená (souvětí) - jak je poznáme?? - zápis ve šk.sešitě. Vymyslet si 3 - 5 vět a rozlišit, zda jde o větu jednoduchou nebo souvětí.  PODMĚT a PŘÍSUDEK - opakování ze 3.třídy- Podmět = podstatné jméno v 1.pádě a přísudek = sloveso , ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE = podmět a přísudek ve větě, PS str.49/cv. 1, 2 a str.50/cv.3,4

M - Jednotky hmotnosti, vztahy mezi nimi a převody jednotek PS str.14/cv.1,2,4,5,6

PŘ - V učebnici pročíst na str.56-57 (vlaštovka obecná  a jiřička obecná) a str.59 - 60 Bělásek zelný, vývoj

VL - doba Václava IV, zvrat Jan Hus, doba husitská uč.str.46-47 (zápis do šk.sešitu v pátek)

 

Domácí úkoly pro Anežku, Haničku, Toma B. na týden 16.-20.4.

18. 4. 2012

ČJ - opakujeme slovní druhy - Vymyslet si 2 - 3 rozvinuté věty do školního sešitu. např: U zahradní lavičky se choulel malý pejsek. atd... Ve větách určit číslovkou slovní druhy, vytáhnout z vět všechna podstatná jména (určit pád,číslo,rod a vzor).Vybrat všechna slovesa (určit osobu,číslo,způsob a čas pokud lze). Věty převést do jiného času.

M - V pátek si zavedeme jednotky hmotnosti a řekneme si základní převodní vztahy. UČ str.83/nahoře. Zjistit, co všechno se dá zvážit. Do školního sešitu zapsat alespoň 8 různých produktů z domácnosti a jejich váhu (nejlépe jídlo - na obalech).

M GEO - PS str.33/cv.1,2 - opakujeme rovnoběžníky                                                                              Nově - zavedeme OBSAH čtverce - co to je, vyjádřit jiným slovem. Vycházejte z toho, že děti znají obvod a jeho výpočet,tak co asi bude ten obsah... UČ str.129/nahoře dvě slovní úlohy, na kterých si to hezky vysvětlíme.. Jednotka obsahu v bublině, seznámit se s ní.

- živočichové v blízkosti lidského obydlí (začneme krtek obecný, ježek západní...)

Vl - zápis z předešlé hodiny do školního sešitu, Karel IV. - jeho život, vláda, stavitelské zásluhy

 

Domácí úkoly pro Anežku a Haničku na týden 10.-13.4.

12. 4. 2012

ČJ -slovesný způsob - UČ str.146/nahoře přečíst v tabulce pravidlo pro určování. , PS str.45/cv.1 a str.46/cv.1,2

M . JEDNOTKY DÉLKY UČ str.82 - pravidlo pro převádění jednotek délky, naučit se převodní vztahy, PS str.13/celá stránka

M GEO - Rovnoběžníky UČ str.128- co to je rovnoběžník, jak ho poznám, které rovinné útvary jsou a které nejsou rovnoběžné

VL - UČ str.44-45 přečíst + zápis od dětí

PŘ - Rostliny suchých stanovišť UČ str.51-52 - přečíst + zápis od dětí

 

Domácí úkoly pro VŠECHNY nemocné ... na týden 2.-4.4.

2. 4. 2012

ČJ -PS str.42/cv.4, 5 a str.44.cv.13

M -PS str.11/celá stránka

 

Domácí úkoly pro Kačku M. a Domču na dny 26.-29.3.

26. 3. 2012

ČJ - PS str.41/cv.1,2 a 42/cv.10

M - Vztahy mezi čísly uč str.76-77 přečíst, vyzkoušet některé ze cvičení a PS str.10/celá

VL - Přemysl Otakar II.uč str.43

Př - živočichové a rostliny vod a bažin PS str.24/cv.1,3 (+ vybarvit obrázek), 25/cv.4,6 a 26/cv.7

 

Domácí úkoly pro TOMA KL. na týden 19.3.-23.3.

21. 3. 2012

ČJ - SLOVESA PS str.39-celá + str.40/cv.6 , 9

M - PS str. 9/celá

PŘ - živočichové a rostliny vod a bažin uč str.44-51 + zápis do šk.sešitu

VL - České království uč str.42 Přemysl Otakar I. + zápis do šk.sešitu

 

Úkoly na 7. a 8.3. Terka

7. 3. 2012

ČJ - PS str.37/cv.1,3

M - písemné násobení dvojciferným číslem UČ str.71-72-73 (nahoře tabulky k zapamatování -pročíst)

m GEO - obvod čtverce (o = 4*a) a obvod obdélníku (o = 2* (a+b))

 

Úkoly na dny 29.2. - 2.3. Dominik, Tomáš KL.

1. 3. 2012

ČJ - PS str 35/cv.3,4 a 36/cv.6,7

M - PS str. 6/cv.3,4 a str.4/cv.1,3,4,5

Přírodověda - lesní ptactvo,hmyz,plazi  uč str.64 - 67 přečíst + zápis do šk.sešitu a PS str.19/cv.6

 

 

Úkoly na týden 20.2. - 24.2. Kája, Tom B.

20. 2. 2012

ČJ -  prodvičujeme koncovky podst.jm. rodu ženského a středního, v úterý začneme podst.jm. rodu mužského VZORY uč. str.120-121-122 (barevné rámečky, poučky, přečíst, vysvětlit si), PS str.34/cv.1, 2

M - procvičujeme násobení a dělení čísel, sčítání a odčítání do milionu NOVÝ PRACOVNÍ SEŠIT -  PS str.3/cv. 1, 2,5a str.4/cv.3,5, nově od úterý ŘÍMSKÉ ČÍSLICE  uč.str.68-69, PS str.5/cv.1,2 a str.6/cv.1,2

PŘ - pokračujeme v seznamování s lesními živočichy (zápis do šk.sešitu od spolužáků)

VL - Staré pověsti české (dokončení), Slované - Sámova říše (zápis do šk.sešitu od spolužáků)